Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kombinované týmy

27. 5. 2010

Návštěvní služba- kombinované týmy

Sborník Děti potřebují zvířata, Zvíře a senior, NCHK, Ml. Boleslav 2004 

 

  Nezávislý chovatelský klub v Mladé Boleslavi byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR  v roce 1998. Hlavní náplní jeho činnosti byl v té době chov a ochrana ušlechtilých a domácích koček. Postupem času jsme jakožto členové klubu dospěli k závěru, že je třeba hledat smysluplnější náplň činnosti, která by odpovídala naší potřebě rozdávat radost ze života lidem kolem sebe, zvířatům i nám samotným. Na otázku PROČ jsme si vybrali právě Návštěvní službu se zvířaty, by patrně každý z nás odpovídal jinak. Někdo z potřeby být užitečný, jiný proto, že prožil vlastní rodinné trauma, které ho dovedlo k hlubšímu hledání.

  Prvními zvířaty, která prošla Zkušebním řádem pro Návštěvní službu byli perský červený kocour King Lion Síh, ragdollové seal colourpoint Naomi Berberis Síh , Matti Síh a Naomi Síh známá jako Barča. Dále to byli sibiřský černý kastrát Cipísek a sibiřský s červenými znaky Baltazar Modrý Šafrán. Většina z těchto zvířat pracuje v Návštěvní službě dosud. Je potěšitelné, že již dorůstají i potomci od těchto zvířat,. kteří jsou v NS také činní.

    Zkušební řád pro Návštěvní službu vymezuje přesně povahové vlastnosti kočky, souhru týmu dobrovolník (majitel) x kočka, který se návštěvní služby účastní. Metodika Návštěvní služby upřesňuje podmínky veterinární, hygienické a organizační.

   Návštěvní služba probíhala v NCHK zhruba dva roky dvěma různými způsoby. Jednak jako klasická služba určená zejména dospělým a seniorům, kdy týmy ve složení kočka – školený dobrovolník- docházejí do cílových zařízení. Tím druhým způsobem, který patrně oceňují nejvíce děti a hravá zvířata, jsou loutkové pohádky se živými zvířátky.

   Ač nerada, musím přiznat, že kočky zdaleka nedokázaly oslovit všechny klienty. Zejména v domovech důchodců v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti, kam jsme začali docházet letos v dubnu, zaznívala velmi silná touha klientů po psích společnících.

    27. března letošního roku přijaly naše pozvání k návštěvě Domova důchodců v Mladé Boleslavi slečna Karolína Eckschlagerová a Petra Hradcová z organizace Dobrovolníci FN Motol. Uskutečnili jsme první kombinovanou Návštěvní službu ve složení Bessinka – bostonský teriér (dobrovolník K. Eckschlagerová),Cipísek – sibiřský černý ( dobrovolník V. Machová, NCHK), a Barča – ragdoll seal colourpoint ( dobrovolník Z. Hypšová, NCHK). My ostatní jsme pouze přihlíželi, případně přispěli drobnou pomocí.

   Tato NS prokázala, že při dobré  souhře v canisterapeutickém i felinoterapeutickém týmu mohou společné návštěvy fungovat. Klienti byli nadšení- už proto, že bostonský teriér Bessinka budí dojem, že se stále směje.

   1. července se uskutečnila první návštěva kombinovaného týmu Merlin – kříženec labradora a zlatého retrívra (dobrovolník Petra Nováková, Pomocné tlapky) a Oxana Síh – sibiřská želvovinová ( dobrovolník Daniela Hypšová, NCHK) v Domově důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti.

    Prakticky celé prázdniny a až do  této doby pracuje druhý návštěvní tým v Mnichově Hradišti a je klienty vřele přijímán. Kromě zmíněné sibiřské želvovinové kočičky se účastní i perská červená Ája a perská želvovinová tabby s bílou Dudinka. Velkou zpětnou vazbou pro klienty je u Merlina přijímání pamlsků. U kočiček zase blažený „mléčný krok“, předení a spánek na klínech klientů.

   Perské kočky, u nichž jsme měli obavy z dlouhé, husté srsti, která by zvláště při línání mohla silně znečisťovat oděv klientů, se velmi osvědčily. Jejich zavalitý „cobby“ typ s krátkými končetinami, kulatýma očima a krátkým nosíkem, plně odpovídá tzv. dětskému schématu profesora Lorenze. Profesor Zdeněk Veselovský v knize Člověk a zvíře, Academia Praha 2000, 1. vydání, ISBN 80-2000-0756-3 uvádí:

„Lorenzovo dětské schéma vysvětluje, jak hluboce máme vrozený ideální vzor svého vlastního mláděte. Charakteristické rysy dítěte proto naprosto neuvědoměle přenášíme na zvířata, a to i na ta, která jako mláďata jen vypadají...

   Obliba dětského schématu se ostatně uplatňuje i u domácích zvířat, například u psů, kde člověk záměrně vyšlechtil plemena s nápadně kulatou hlavou a kratičkým čenichem, jako je například pekingský palácový pes.“

   Perská červená Ája se stala  součástí hned dvou týmů: s fenečkou křížence německého ovčáka Bessinkou Petra Hradcové ( NS V Domově důchodců v Mladé Boleslavi) a s Merlinem Petry Novákové (NS v Domově důchodců v Mnichově Hradišti).

   Ráda bych ještě zmínila spolupráci se slečnou Andreou Tvrdou z organizace ELVA-HELP z Lysé nad Labem, díky níž se podařilo uskutečnit velmi hezké akce s ukázkou výcviku slepeckých psů  na Mezinárodní výstavě psů v Mladé Boleslavi a pro děti ze . ZŠ v Mladé Boleslavi.

 

   Od března 2004 uskutečnily smíšené canis  a felis týmy  12 společných návštěv v různých zařízeních. Ze všech akcí byly pořízeny zápisy, z některých i fotodokumentace. Nebyly zaznamenány jakékoliv druhy mezidruhové agresivity, v případě nesourodosti canis a felis týmu se zvířata tolerovala i díky zkušenosti jejich majitelů.

   Smíšené týmy oslovují větší počet klientů, než týmy s úzkou specializací. Při dostatečné socializaci psa i kočky nepůsobí rozdílnost druhů žádné těžkosti.

   Z našich časově omezených zkušeností můžeme odvodit, že by bylo žádoucí začlenit do stávajících týmů ještě jednoho či dva dobrovolníky, nejlépe věkově rozdílné ( student, člověk zralého věku), neboť je často třeba drobné pomoci klientům – např. obracení stránek v časopisech nebo knihách, čtení textu či jen prostá účast v rozhovoru.

 

    Naši klienti v Domovech důchodců pro nás nepředstavují body ve statistice návštěv- jsou představiteli tradic a hodnot, které by mohly z našich životů vymizet, kdyby nebyly vytvořeny generační mosty. Ten mezi dětmi, mládeží a seniory jaksi příliš často chybí...A i v tom může být přínos smíšených týmů.

 

Členové smíšených týmů

I. tým

Petra Hradcová – Bessinka- Dobrovolníci FN v Motole

Jinda Beránková – pudl Daneček, ragdoll Péťa-NCHK

Daniela Hypšová- sibiřská Oxana a Žofinka, perská Ája – NCHK

Zuzana Hypšová – ragdoll Naomi (Barča)

 

II. tým

Petra Nováková – Merlin, Pomocné tlapky

Daniela Hypšová – sibiřská Oxana, Žofinka, perská Ája, Dudinka, ragdoll Barča

 

Příležitostné návštěvy

Karolína Eckschlagerová - Bessinka(bostonský teriér), Dobrovolníci FN v Motole

Vlasta Machová- sibiřský Cipísek