Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návštěvní služba v NCHK v roce 2005

28. 5. 2010

Zamyšlení nejen nad rokem 2005

D. Hypšová

 

   Rok 2005 nebyl pro Odbor zooterapie NCHK v Mladé Boleslavi snadný. Těžká nemoc paní Jindry Beránkové, která toužila rozšířit svou účast v Návštěvní službě i na návštěvy v Domově důchodců v Mnichově Hradišti, nás všechny velmi zaskočila a přiměla zamyslet se nad tím, čím pro nás Návštěvní služba vlastně je. Pohled na svět a dění kolem nás z bodu blízkého smrti dává člověku schopnost odlišit podstatné od nepodstatného, dívat se jaksi „skrz“ věci i události. Bohužel mi bylo dopřáno poznat tuto zkušenost před pěti lety osobně.

    Je mnoho lidí, kteří často marně čekají v různých zařízeních na návštěvy odtrženi od svých domovů. Navštívit je, je  dárek, kvůli kterému stojí za to obětovat námahu a chvíli času. Má zvláštní schopnost: obdarovává dvakrát , jednou obdarovaného a jako odrazem hřejivého paprsku v zrcadle zároveň i dárce. Tak jako celá  Canisterapie, AAA , AAT, Návštěvní služba či jak budeme naši společnou práci nazývat.  Dokáže vykouzlit úsměv nebo alespoň pohladit tam, kde slova, dlaně, selhávají.

  Takovou chvíli nám přinesl 9. listopad letošního roku.  Po krátké, těžké nemoci zemřela ve věku 56 let naše klientka v poslední době i členka zkušební komise pro Zkoušky týmů Návštěvní služby, paní Marcela Kubrová. Bylo to poprvé, kdy jsme stáli tak blízko smutku a kdy bylo nutné sebrat odvahu i sílu a pokračovat v Návštěvní službě u jejího manžela. I o tom je  život i Návštěvní služba a i o tom je třeba mluvit, abychom kvůli strachu nenechali své klienty , přátele, osamělé v chvílích, kdy potřebují třeba jen prostou přítomnost beze slov....

Každý z nás, kdo jsme pocítili touhu být užiteční spolu se svými zvířaty a měli jsme to štěstí, že naše zvířata jsou nadána požadovanými vlastnostmi, máme svůj důvod, PROČ ....

Je-li to důvod slabý, zájem opadne a lidé odejdou, jeli to důvod silný, zůstanou. Stejné je to i v NCHK. Radujeme se z těch chovatelů, kteří přibyli a snaží se rozšířit Návštěvní službu po různých koutech republiky, ať již jsou členy našeho klubu či jiného. Mgr. Hilbertová se svým nezapomenutelným Eliáškem, další a další chovatelé, kteří už vykročili, či se chystají vykročili touto cestou.

Je dar poznávat přátele v těžkých chvílích.

   Přejeme všem, aby dokázali zapomenout na hádky a spory a našli malého človíčka – lásku v jesličkách svých srdcí i rozumu. Aby je vzali je do náručí a jako světlo předávali všem dál.  Aby se rozpomněli na svá silná PROČ.... Život je krátký na spory, ale kdyby trval jediný den, dostatečně dlouhý na to, abychom dokázali dávat lásku, která nehledá svých věcí,  kamkoliv jsme postaveni. Lidem, zvířatům, všemu stvořenému.