Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátky Návštěvní služby v NCHK

27. 5. 2010

 Odbor zooterapie NCHK byl založen v roce 2002 jako první ze zájmových klubů sdružených pod Nezávislým chovatelským klubem. Jeho prvními členy byli V. Machová, A. Fuhrmanová, A. Šišková, D. Šišková, Z. Hypšová a D. Hypšová.

 

Od počátku vzniku NCHK jsme hledali smysluplnější činnost a aktivity se zvířaty, která milujeme, než je  činnost výstavní. Již před oficiální registrací NCHK, v roce 1995 jsme uspořádali několik výstav koček pro děti z mateřských a základních škol ve Středočeském kraji. Tyto živé výstavy, kdy kočky nebyly umístěny v klecích a děti byly aktivně zapojovány do děje, znamenaly první krok k Návštěvní službě. A tak byl v roce  2002 konečně  vypracován Zkušební řád pro kočky pracující v Návštěvní službě, jak jsme tuto metodu tzv. felinoterapie nazvali. Velkou inspirací pro nás byly zkušební řády canisterapeutických organizací.

 

  První, nesmělou Návštěvou v oblasti felinoterapie, kterou jsme uskutečnili s našimi kočičkami, byla Velikonoční návštěva v Centru 88 v Mladé Boleslavi  v roce 2002. Červený peršan King Lion Síh, ragdollové Naomi Berberis (Mimi) a Matti Síh (Týnka) se staly prvními kočičkami v naší zemi, které pracovaly v Návštěvní službě.

 

Poměrně záhy byla navázána spolupráce s Domem dětí a mládeže v Mladé Boleslavi a následovala účast s Kingem, Mimi, Týnkou a sibiřským černým Cipískem na Svatojiřském harcování v lesoparku Štěpánka. Mezi Domem dětí a mládeže a Odborem zooterapie  byly navázány dva roky velmi bohaté spolupráce. Vypracovali jsme metodiku Návštěvní služby a Loutkových pohádek se živými zvířaty. Právě tyto pohádky již byly  mezistupněm mezi AAA a AAT. Kupříkladu o Dni dětí v roce 2003 jsme hráli s našimi kočičkami a dětmi z chovatelských kroužků 4 pohádky za sebou! Bavila se zvířátka i my a děti se těšily, co zase vyvedou králík Piškot, modrý francouzský beran, Naomi, Týnka a zejména nová kočička v Návštěvní službě, herečka Barča (Naomi Síh, RAG n 33). 

 

Od roku 2002 jsme měli díky kontaktu, který nám zprostředkoval ing. B. Mahelka, CSc., předseda SCHK, FIFe, možnost účastnit se  mezinárodních (Brno, Filia) i celostátních seminářů v (České Budějovice, Jihočeská Univerzita) .

 

V roce 2003 a 2004 jsme uspořádali též výstavy Voňavé týdny a Týden pro zooterapii v budově Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi a jezdili jsme s našimi kočičkami hrát pohádky  dětem  do mateřských škol. Pohádky se hrály i na našich chovatelských výstavách. Počátky návštěvní služby byly dobou úžasného nadšení a veliké sdílené radosti.

  

V roce 2003 se k nám připojila nezapomenutelná Jindra Beránková se svým ragdollem, seal colourpointem, Péťou. Bohužel, v lednu 2006  Jindra podlehla boji s nevyléčitelnou chorobou. V Návštěvní službě pracovala i v době své nemoci. Obě její zvířata, Péťa i Vicky Helen, našla nové, milující domovy. Vicky Helen byla navíc kočičkou „první linie“. Byla jednou k terapeutických kočiček umístěných přímo do rodin klientů. Druhou z těchto kočiček byla Sarah, která dělala společnost chlapci s DMO. Sarah, sibiřská želvovinová kočička s odznaky bohužel zemřela velmi brzy.

 

Ve stejném roce se konaly první Zkoušky pro Návštěvní službu. Úspěšně je složili ragdollka Naomi Berberis a perská Barunka ze Saxonu (Duda). Duda byla opuštěna svou majitelkou a její stav nebyl dobrý. Díky dobré péči a navázání velmi silného pouta mezi adoptivní rodinou a Dudou se z ní stala jedna z nejúspěšnějších a nejoblíbenějších kočiček v Návštěvní službě. Pracovala až do roku 2012. Její dcera "malá Duda" dělá společnost své nové majitelce ve Francii. I ona zdělila skvělou povahu. 

 

Po navázání spolupráce s psovody z organizace Dobrovolníci Motole, kteří přijeli na dvě velmi milé návštěvy na jaře 2004, jsme byli i my pozváni, abychom zahráli pohádku O čertech a Káče onkologickým dětským pacientům v Motole. Navštívili jsme i LDN v sousedním pavilónu a obě návštěvy byly nezapomenutelným zážitkem. V oné době se Návštěvní služby účastnila i perská Marion Katty z Valdštějna, Kingova dcera. NCHK ji vykoupil z prodejny se zvířaty, kam byla novými majiteli prodána. Dvouměsíční pobyt v kleci v této prodejně na ní naštěstí nezanechal hlubší stopy, a tak se, i díky citlivému přístupu, stala vynikající kočičkou pro Návštěvní službu a přinesla našim klientům mnoho radosti. Dnes žije velmi spokojený a láskyplný život u své nové rodiny, dlouholetých chovatelů, manželů Vackových.

 

V roce 2004 se k našim „kočičím“ týmům připojila i Petra Nováková s křížencem labradora a zlatého retrívra, Merlinem. Canisterapeutické  zkoušky skládali u Pomocných tlapek a na každou návštěvu Merlin hrdě nosil dečku a Petra tričko s logem organizace. I my jsme již měli své logo, které vytvořila Andrea Tvrdá z organizace Elva Help. Toto logo se stalo logem celého NCHK.

 

V oné době již dva roky probíhala Návštěvní služba v Domově důchodců Modrý Kámen v Mnichově Hradišti, Domově důchodců v Mladé Boleslavi, Centru 88 a pohádky jsme hráli pro všechny mateřské školy, které v Ml. Boleslavi a okolí projevily zájem. V Domově důchodců Modrý Kámen v Mnichově Hradišti a v Domově důchodců v Mladé Boleslavi pracovaly též kombinované týmy složené z psovodů a „kočičích týmů“.

V září 2004 se uskutečnily pod záštitou NCHK dva celostátní semináře o zooterapii. Byly jimi seminář Děti potřebují zvířata a Zvíře a senior. Z obou těchto seminářů byly zpracovány sborníky.

 

Od poloviny roku 2003 jsme vydávali e-mailový Informační věstník zooterapie a v roce 2008 z něj byl vydán vydán sborník. Tento věstník je k dispozici v elektronické podobě. 

V srpnu roku 2005 se konaly druhé zkoušky pro Návštěvní službu. Zúčastnili se jich manželé Hilbertovi z Vratimova se svým kocourkem Eliashem de Borgione (SCHK), Jindra Beránková s ragdollem Petrem Síh, a neplánovaně též  L. Bažantová  s domácím kocourem Valentinem (SCHK). Všechny kočičky zkoušky úspěšně složily. Zkoušky se skládaly na Celostátním setkání chovatelů v areálu Interdog na Krásné Louce v Ml. Boleslavi. Toto setkání se uskutečnilo na počest Jindry Beránkové, která bojovala se svou nemocí. Nikdy nemohu dostatečně poděkovat všem, kteří se ho tehdy zúčastnili.

 

V září téhož roku se uskutečnil další seminář o zooterapiích, také v areálu Interdog v Mladé Boleslavi. Z tohoto semináře nebyl vydán sborník.

 

V roce 2006 jsme se autorsky podíleli na knize Zooterapie ve světle objektivních zkušeností, kterou připravila Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a editorem byl profesor Z. Velemínský. Na knize se podílelo mnoho vynikajících odborníků v dané oblasti a jsme hrdi, že jsme skromným dílem mohli přispět i my. Kniha vyšla v lednu 2008.

 

V říjnu 2007 úspěšně opětovně složil  Zkoušky pro Návštěvní službu Eliash de Borgione  manželů Hilbertových a nově Fréa Lady of Gondor (Foxinka), klubová kočička NCHK s vynikajícími povahovými vlastnostmi. Její babičkou je první kočička pracující v Návštěvní službě v České republice, Naomi Berberis. Mezi další, velmi úspěšné kočičky patří Ivy Bush Síh a Adrian Magnolie, oba z linie Berberis, se kterými pracuje L. Hastrmanová ze Soběslavi.

 

 V současné době se  aktivity členů NCHK zaměřují na spolupráci s Domovem důchodců a dalšími zařízeními v Budislavi, která se svými kočkami Adrianem Magnolie a Cindy Papeli navštěvuje L. Hastrmanová,  Domovem důchodců Modrý Kámen v Mnichově Hradišti, kde od roku 2017 pracuje P. Badalcová s kocourem Jeffim. Mgr. E. Křemenová pracuje se svými ragdolly Edou a Kačenkou (Sundeep The Light Ragbur a Cameia Abeaxus) a s perskou kočičkou Bobinou v Thomayerově nemocnici v Praze a  v dalších zařízeních. Mgr. Křemenová je též členkou sdružení Lékořice. D. Hypšová kromě návštěv v DS  a Domovince v Ml. Boleslavi začleňuje práci s kočkami i do výuky jazyků.

 

Od počátku jsme se snažili začlenit do návštěvní služby kočky různých plemen. Byli jimi kromě již jmenovaných perských koček a ragdollů též javánská kočka, mainské mývalí a norské lesní. Začlenění javánské kočky se kvůli jejím hlasovým projevům nezdařilo. Stejně tak se nezdařilo začlenění původně týraného mainského kocoura Jamese, u něhož byla promeškána socializační fáze.

 Naopak mainská mývalí kočička Olana Hairy Majesty byla v návštěvní službě vynikající . Ačkoliv zemřela na selhání ledvin v pouhých osmi letech, přinesla  mnoho radosti potřebným.

V roce 2012 byly do návštěvní služby v Mladé Boleslavi začleněny norské lesní kočky Mišutka (Agnes Stella Nova) a Teila (Lizzie od Věže). Obě tyto kočičky prokázaly skvělé povahové vlastnosti, vynikající vztah k lidem, nebojácnost a vyrovnanost. Norské lesní kočky mají obrovský nevyužitý potenciál pro tento druh činnosti. Mišutka zemřela na zápal plic v září 2016 ve věku pouhých 6 let. Teila pracuje v návštěvní službě stále a je bezesporu nejlepší a nejtalentovanější kočičkou CHS Síh.

V březnu roku 2017 rozšířil naše řady týmu z CHS Síh (D. Hypšová) dvou a půl letý mainský mývalí kocour  Yetti von Pábení. Vkládáme do něj velké naděje. 

 

V roce 2013 byla navázána spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, podíleli jsme se na vytvoření skript pro předmět Využití vybraných druhů zvířat v zoorehabilitaci  a v následných dvou letech měli možnost informovat studenty o felinoterapii formou přednášek. Studenti se též aktivně účastnili společných setkání v Domově seniorů v Mladé Boleslavi.

 

V roce 2016 byl zahájen experimentání chov plemene Raga-Muffin, tradičních ragdollů jak s plným, tak akromelanickým zbarvením včetně variant mink, sepia a stříbrných. Nejedná se o nové plemeno, ale o ragdolly v původní podobě, tak jak byli a stále jsou chováni v USA a některých dalších zemích. Díky vynikajícím povahovým vlastnostem doufáme v jejich využití  v oblasti AAA i AAT. Jedná se o potomky původní staré americké linie, novozélandské linie a dánské linie k nimž byly připářeny plnobarvené kočky domácí. V současné době nemají ještě Raga-Muffini plné rodokmeny . 

Titul šampion Návštěvní služby je na výstavách NCHK udělován od roku 2015. Od roku 2017 je též vedena pobočná plemenná kniha, kde jsou registrovány všechny kočky, které v návštěvní službě pracovaly od jejího počátku v roce 2002.  

Každý rok osloví NCHK mnoho studentů, kteří si za téma svých seminárních, maturitních, bakalářských či magisterských prací vybrali felinoterapii a její využití v různých zařízeních. Všem jsme vždy rádi poskytli maximum informací a zprostředkovali účast na setkáních v rámci AAA.

Tzv. felinoterapie se v průběhu času stala součástí některých studijních programů na vysokých školách, překročila  hranice aktivizačních metod a stává se  součástí terapeutické práce či vzdělávání. Pozvolna přechází z výhradně dobrovolnické činnosti do sféry profesionální. Jsme šťastní, že jsme mohli stát u jejích počátků a stále se aktivně účastníme jejího vývoje.