Jdi na obsah Jdi na menu
 


Therapy Dogs International

28. 5. 2010

Therapy Dogs International

 

 

  Theraphy Dogs International je jednou z nejstarších organizací svého druhu v USA. Její vedení sídlí ve Flanders, ve státě New Jersey . Sdružuje průměrně 14 000 psů a 12 000 psovodů z USA a Kanady. Psi musí být nejméně 1 rok staří. Musí projít přísnými testovacími podmínkami včetně zkoušek poslušnosti, chování a povahy. TDI nabízí účast svých psů na různých formách léčení bezplatně.

 

  TDI poskytuje své služby již více než 25 let, ale mnozí profesionálové zabývající se léčbou duševních onemocnění si až nyní začali všímat prospěchu, který přináší terapie za pomoci a podpory zvířat. V nedávných studiích terapeuté pozorovali, že společnost psů může snižovat úzkost a strach u pacientů se schizofrenií a vytváří  uvolněnější prostředí během léčby. Sandra Barker , Ph.D., vedoucí Střediska pro vztahy lidí a zvířat (Center of Human-Animal Interaction) na Virginia Commonwealth University, prohlásila: „Pět minut se psem je rovno 20 minutám odpočinku a pouze 15 minut se psem  redukuje pacientův strach při léčbě duševních onemocnění u 37 %. (Barker, S.B. and  Dawson , K.S. (June 1998). The Effects of Animal-Assisted Therapy on Anxiety Ratings of Hospitalized Psychiatric Patients. Psychiatric Services, 49, 797 – 801).

 

David Servan-Schreiber, M.D., Ph. D. , z University of Pitsburgh Medical Center předepisoval kontakt s domácími mazlíčky jako přídavek k medikaci mnoho let. Je přesvědčen, že toto spojení –medicíny a společnosti domácích mazlíčků- poskytuje pozoruhodné výsledky. Ve své knize „Instinct to Heal“ (Instinkt k léčení) píše :“Myšlenka, že milující vztah je sám o sobě psychologickým léčivým prostředkem srovnatelným s podáváním léků, je založena na  solidním vědeckém základu- ale prostě ještě nebyla brána v potaz ve zdravotnických zařízeních.“

 

   Spojit se s TDI je jednoduché. Mnoho velkých měst a městeček má své organizace TDI nebo sesterské organizace, které poskytují bezplatné služby. Je-li to nezbytné, tým psovod-pes, který vlastní licenci, může navštívit pacienta v jeho domově. Všechny týmy s licencí jsou pojištěné u TDI, když pracují jako dobrovolníci ( na rozdíl od placených profesionálů, kteří nejsou krytí pojištěneckou politikou TDI, když užívají své psy v práci). Je také možné kontaktovat veterináře, psí školy  poslušnosti, které uvědomí příslušné týmy TDI. Zapojení do návštěvního programu je zároveň také možností pro dobrovolníky, jak se zapojit do smysluplné činnosti spolu se svým mazlíčkem. Nanette Winter, členka vedení TDI, nazývá tuto možnost zapojení dobrovolníků a jejich mazlíčků „vítěznou situací“ pro každého.

 

Více informací lze nalézt na :

http://www.reintegration.com/professional/standard/pettherapy.asp